הצעה לבעלי מגרשים

"בי.פי.אן טופ אסטייט בע"מ"הינה חברה העוסקת ביזמות נדל"ן ופיתוח פרויקטים. ל "טופ אסטייט" מאגר קבלנים ונותני שרות שונים בתחום הנדל"ן.

במידה והינך בעל מגרש לבניה אשר מעוניין למכור או לחילופין להשביח את ערכו של הנכס בדרך של עסקת קומבינציה, ל"טופ אסטייט" היכולת להביא לך את ההצעה הטובה ביותר ללא ויתור על איכות וטיב הבניה.

"טופ אסטייט" תציע לך עסקה הכוללת את כל התכנון, הפיקוח והריצות לרשויות המקומיות, כמו גם מימון של אגרות בניה והיטלי פיתוח לצד חיסכון במיסים ע"י עורכי דין המתמחים בתכנוני מס בתחום המקרקעין.טופס יצירת קשר לבעל מגרש

* - שדות חובה
* שם הבעלים:
* גוש:
* חלקה:
* גודל במטרים:
כתובת מלאה מגרש:
רישום: מנהל   טאבו
רשות מוניציפאלית:
שם איש קשר במידה ושונה מהבעלים:
מהות הקשר עם הבעלים במידה ולא:
* כתובת מלאה איש הקשר:
ת.ד :
מיקוד:
* דואר אלקטרוני:
* טלפון:
סלולארי:
פקס:
מס תב"ע:
האם הוגשה תוכנית לבניה: כן     לא
האם אושרה התוכנית שהוגשה: כן     לא
מס תוכנית מאושרת:
זכויות בניה באחוזים:
יעוד: מגורים   מסחר   מגורים ומסחר
סוג בניה: צמוד קרקע   רוויה
מס יחידות מאושר:
* מעוניין לקבל הצעות במייל כן     לא
מעוניין למכור כן     לא
מחיר נדרש באלפי דולרים:
מעוניין בקומבינציה כן     לא
אחוזי קומבינציה דרושים לבעל המגרש
זמני יצירת קשר נוחיםבי.פי.אן טופ אסטייט בע"מ               טל. 077-4009117 פקס. 077-4009118               info@topestate.co.il