טופס יצירת קשר ועד בית

הערה: במידה ואינך בקי בכל הפרטים, שלח מידע חלקי
* - שדות חובה

* רחוב מס:
* עיר:
* מיקוד:
גוש :
חלקה:
שנת בניה:
* נבנה בשנת 1980 או קודם לכן: כן   לא
אחוזי בניה:
גודל מגרש:
* מס דירות:
* גודל דירה ממוצעת במטרים:
* מס דירות בקומה:
* מס קומות מעל עמודים ומסחר:
* קומת קרקע מסחר: כן   לא
* מס כניסות:
* קומה מפולשת/ עמודים: כן   לא   חצי
* חניה בתחום המגרש:
* האם קיימת מצוקת חניה ברחוב: כן     לא
* מעלית: כן     לא
* מקלט: כן     לא
* סוג גג יצוק     רעפים
* איש קשר
* דואר אלקטרוני
* טלפון
סלולארי
פקס
מס תב"ע:
האם הוגשה תוכנית לבניה: כן     לא
האם אושרה התוכנית שהוגשה: כן     לא
מס תוכנית מאושרת:
זכויות בניה באחוזים:
סוג בניה: טרומי     רגיל
האם ישננם דירות בבעלות עמידר דמי מפתח: כן     לא
סוג רישום: טאבו     מנהל     חברה     משכנת
בעלות על הגג: משותפת לכל הדיירים     חלקם     דיירי קומה עליונה בלבד
* הסכמה של הדיירים לשדרוג הבניין: מלאה     חלקית     דייר סרבן
* זמני יצירת קשר נוחיםבי.פי.אן טופ אסטייט בע"מ               טל. 077-4009117 פקס. 077-4009118               info@topestate.co.il